bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

משלחת מחמאס נפגשה עם נציג פוטין למזרח התיכון

משלחת מתנועת חמאס בראשות חבר הלשכה המדינית ד”ר מוסא אבו מרזוק נפגשה היום (שבת) עם בשליח המיוחד של נשיא רוסיה למזרח התיכון ומדינות אפריקה, סגן שר החוץ מיכאל בוגדנוב ואיתו שגריר רוסיה בדוחה נור מוחמד מכלוף.

משלחת חמאס סקרה בפני המשלחת הרוסית את ההתפתחויות בזירה הפלסטינית ובמיוחד את צעדות השיבה ותנאי המחיה הקשים של הפלסטינים.

משלחת חמאס הדגישה גם את הסכמת התנועה על יוזמת שמונת הפלגים הפלסטינים להשגת פיוס פנים פלסטיני.

בוגדנוב, מבחינתו, הדגיש את חשיבות האחדות הפלסטינית ואת עמדת רוסיה הקבועה והיציבה בתמיכת הפלסטינים על בסיס החלטות האו”ם.