bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

מחאת משפחות העצורים הפלסטינים שבבתי הכלא בסעודיה

משפחות העצורים הפלסטינים בבתי הכלא בערב הסעודית ארגנו היום (רביעי) עצרת מחאה ליד מטה הצלב האדום בעזה.

בני משפחות העצורים הרימו שלטים ודרשו לשחרר את העצורים ולשים קץ למדיניות הבידוד והעינויים שבבתי הכלא בסועדיה.

“החזקת הבנים שלנו בבתי הכלא בסעודיה למעלה מששה חודשים נוגד את עמדת הממלכה המסורתית והחיובית כלפי הפלסטינים” נאמר בהודעת המשפחות והוסיפו “המשך החזקת בנינו בתנאים קשים מעורר תהיות והרבה שאלות ומיוחד שרוב העצורים חיים בממלכה הרבה שנים ועבדו למענה בנאמנות ומסירות”

יש לציין שבני משפחות העצורים שלחו מכתב למלך סעודיה ובקשו לשחרר את בניהם.

כדאי להזכיר שלפני מספר שבועות, שני ארגונים בינלאומיים פנו ​​למועצת זכויות האדם של האו”ם במהלך הישיבה הרגילה ה -42, והביעו דאגה עמוקה מפני מעצרם והעלמתם בכוח של עשרות פלסטינים על ידי הרשויות הסעודיות ללא כל בסיס משפטי.