bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

ראש ממשלת הרש”פ ממצריים: סבלם של תושבי עזה חסר תקדים

ראש ממשלת הרשות הפלסטינית מוחמד אשתייה אמר היום ש “סבלם של תושבי רצועת עזה הוא חסר תקדים” והוסיף ש “נשאר נאמנים לבני עמנו באשר הם”.

אשתייה אמר את הדברים במהלך פגישה שנערכה היום בשגרירות הפלסטינית בקהיר עם ראשי מוסדות פלסטיניים שפועלים במצריים.

“95% מהמים ברצועה אינם ראויים לשתייה, האבטלה הגיעה ל 55%, והעוני טיפס ל 72%, והחשמל רק 8 שעות ביום” אשתייה נתן סקירה למצב ברצועה.

אשתייה הדגיש שמטרת ביקורו בראשות משלחת גדולה שכוללת שרים ויועצים היא לדון עם המצרים בדרכים להקל על סבל תושבי הרצועה באמצעות הספקת חשמל, מים, שירותי בריאות וחופש תנועה לאנשים.

“אנחנו נמצאים עכשיו במצריים שהיא יקרה ללבנו ונחתום על הסכמים איתה ומעוניינים לפתח את היחסים עם אחינו כאן” אמר ראש הממשלה אשתייה.