bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

חמשה פצועים בעימותים בין אנשי ביטחון פלסטינים לתושבי ג’נין

חמשה אנשי ביטחון פלסטינים נפצעו בלילה שעבר במהלך עימותים עם תושבים וחמושים במחנה הפליטים ג’נין שבצפון הגדה הפלסטינית.
מקורות בתוך המחנה דיווחו שנפתחה אש לעבר אנשי ביטחון פלסטינים שפרצו אל תוך מחנה הפליטים במסגרת מבצע למעצר מבוקשים.
עדי ראייה אמרו לכתב שיהאב ש”צעירים רעולי פנים יידו בקבוקי טבערה לעבר אנשי הביטחון ופצעו שלושה מהם באורח קל” והוסיפו “עימותים נוספים פרצו במספר מקומות במחנה”.
חשוב לציין שמנגנוני הביטחון של הרשות פתחו בימים האחרונים במבצע רחב היקף בג’נין בניסיון לעצור מבוקשים ולהשליט סדר באזור.