bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

אסמעיל הנייה: השותפות שלנו עם הג’יהאד היום במיטבה

ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמעיל הנייה אמר היום ש “היחסים עם הג’יהאד האיסלאמי הם אסטרטיגיים, הם ברית בין אחים שמרימים את דגל האמונה, הצדק והאמת”.

דבריו של הנייה נאמרו במהלך ביקור שקיימה משלחת מהתנועה בראשותו של הנייה להנהגת הג’יהאד כדי לברכה במלוא 32 שנות יסוד.

“ביום מבורך זה באנו אליכם בשם תנועת חמאס כולה כדי לברך אותכם במלוא 32 ליסוד תנועתכם, וזה בא כשאנו נושמים את אווירת הניצחון למרות כל האתגרים שנצבים בפנינו” אמר הנייה.

הנייה הוסיף ש “השותפות שלנו עם הג’יהאד היום במיטבה ואין ביננו חילוקי דעות, ויש תיאום מלא בכל הנושאים”.

“חמאס והגיהאד האיסלאמי הם גוף אחד בשני ראשים, הם אינם נאבקים אחד בשני אלא משלים אחד את השני” הדגיש הנייה.

חבר הלשכה המדינית של הג’יהאד האיסלאמי נאפז עזאם הגיב לדבריו של הנייה באומרו ש “אנו שמחים בביקור הזה ומעריכים אותו”

עזאם הוסיף ש ” שתי התנועות, חמאס והג’יהאד עשו המון, הקריבו רבות והשפיעו מאוד במאבק נגד הכיבוש הישראלי”

עזאם סקר בפני משלחת חמאס את האתגרים והקשיים שנצבים בפני הסוגייה הפלסטינית ואת המזימות לחסלה ולהוריד אותה מסדר היום הערבי, האיסלאמי והבינלאומי” אך הדגיש שכל מאמצים אלה לא יצליחו והעם הפלסטיני ינצח בסופו של דבר.