bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

היום לפני 19 שנה פרצה האינתיפדה השנייה

היום לפני 19 שנה (28/9/2000) פרצה האינתיפדה השנייה כשנכנס אריאל שרון עם מאבטחיו למסגד אל-אקצא.

האינתיפדה השנייה התאפיינה בתחילתה בהפגנות ועימותים עם חיילי הכיבוש במוקדי החיכוך השונים בגדה וברצועה, והתקוממות זו נתקלה בתגובה קשה מכוחות הכיבוש דבר שהוביל להרבה קורבנות בקרב הפלסטינים.

האלימות הקשה מצד כוחות הכיבוש גרמה לעליית מדרגה במחאות והסלמה גדולה בשטח, וכבר באוקטובר 2000, כחודש לאחר תחילת האינתיפדה עברו הפלסטינים למאבק מזוין ולוחמת גרילה בערי הגדה, והתחילו בביצוע פעולות הקרבה (אדם שמפוצץ את עצמו) ופעולות אלה התגברו ככל שנמשכה האינתיפדה.

לאחר הידרדרות המצב הביטחוני באופן דרמטי החליטה ישראל לכבוש מחדש את ערי הגדה ופתחה במבצע (חומת מגן) והטילה מצור טוטלי על המוקטעה (מקום מושבו של יו”ר הרש”פ אז יאסר ערפאת) ברמאללה.

כל האירועים האלה שמו למעשה סוף לתהליך השלום עד עצם היום הזה.