bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

מבצע רחב של מעצרים ופשיטות על ידי הכיבוש בגדה ובאלקודס הכבושה

כוחות הכיבוש הישראלי פתחו הלילה שעברה (שני) במבצע רחב היקף של מעצרים ופשיטות במקומות שונים בגדה והאלקודס בכהושה.

באלקודס הכבושה עצרו כוחות הכיבוש לפחות 22 אזרחים בסילוואן ובאלעיסאוויה לאחר שנפרסו בארבע שכונות ופשטו על מספר בתים בליווי כלבי משטרה,

עשו חיפושים, הבהילו את התושבים וחיבלו ברכוש.

עדי ראייה אמרו לשיהאב שחיילי הכיבוש גרמו לבהלה בקרב התושבים בשני הכפרים (סילוואן ואלעיסאוויה) דבר שהוביל לעימותים בין החיילים לתושבים.

ובמחנה הפליטים דהישה באזור בית לחם שבגדה המערבית פשטו הכוחות של מספר בתים ועצרו שלושה צעירים לאחר חיפוש מדוקדק בבתיהם.

כדאי לציין שכוחות הכיבוש מבצעים מדי לילה מעצרים ופשיטות נגד הפלסטינים בגדה ובאלקודס הכבושה.