bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

טורקיה: השלמנו את קליטת הסוללה השנייה של מערכת ההגנה האווירית הרוסית

משרד ההגנה של טורקיה הודיע היום (ראשון) שקליטת הסוללה השנייה של מערכת ההגנה האווירית הרוסית S-400 הושלמה.

המשרד הוסיף שהפעלת המערכת תתחיל בחודש אבריל ב- 2020

יצויין שמסירת החלקים הראשונים של המערכת היה בחודש יולי וזה למרות האזהרות מצד ארה”ב בהטלת סנקציות על אנקרה, שכן בוואשינגטון טוענים שמערכת S-400 אינה תואמת את ברית נאט”ו.