bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

התקפות אוויריות לפנות בוקר על יעדים ברצועה

מטוסי הקרב של הכיבוש הישראלי ביצעו לפנות בוקר מספר תקיפות על יעדים שונים ברצועת עזה.

כתבנו מסר שהמטוסים תקפו בארבע פצצות את מבנה מגורים רב קומות ריק מזרחית לעיר דיר אלבלח במרכז הרצועה.

כמו כן תקפו המטוסים את בסיס “פלסטין” צפונית לבית לאהיא בשש פצצות.

כתבנו מוסיף שעמדת המשטרה הימית במערב דיר אלבלח גם היא הותקפה.

דובר צבא הכיבוש טען בהודעה רשמית שפרסם שהתקיפות בוצעו בתגובה לשיגור הרקטות אמש לעבר אשקלון ואשדוד.