bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

מבצע מעצרים ופשיטות רחב היקף בגדה הפלסטינית

כוחות הכיבוש הישראלי עצרו הלילה (שני) במבצע רחב היקף 20 אזרחים ברחבי הגדה המערבית בטענה שהם מבוקשים.

ולפי כתבנו המעצרים התבצעו במספר אזורים ובעיקר באזור נאבלוס וסלפית לאחר שכוחות הכיבוש פשטו על מספר בתים.

מיותר לציין שכוחות הכיבוש פושטים על בתים ועוצרים אזרחים בגדה על בסיס לילי.