bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

גל מעצרים ופשיטות לילי גדול בגדה המערבית

כוחות הכיבוש הישראלי עצרו הלילה (רביעי) 29 אזרחים פלסטינים ברחבי הגדה המערבית כולל באלקודס הכבושה.

מקורות מקומיים דיווחו שהכוחות עצרו 6 צעירים בעיר ובמחנה הפליטים ג‘נין בצפון הגדה.

ובעיר טולכרם עצרו הכוחות 3 אזרחים, בנוסף  ל 4 אזרחים נוספים שנעצרו באזור קלקיליה .

וברמאללה עצרו כוחות הכיבוש אזרח.

והעצור הבולט מבין העצורים הוא חבר המעוצה המחוקקת הפלסטינית מוחמד אבו טיר בן 67 שנעצר לאחר שפשט כוח לביתו בעיר אלבירה הסמוכה לרמאללה.

יצויין שאבו טיר הוא אזרח אלקודס שגורש על ידי הכיבוש הישראלי לפני מספר שנים מעירו ואולץ להתגורר בגדה.

כמו כן נעצרו מספר אזרחים נוספים ממקומות שונים בגדה.

יש לציין שכוחות הכיבוש פושטים לבתים ועוצרים אזרחים בגדה ובאלקודס הכבושה על בסיס לילי.

(בתמונה: אבו טיר)