bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

גל פשיטות ומעצרים רחב היקף בגדה המערבית

כוחות הכיבוש הישראלי פתחו לפנות בוקר (שלישי) בגל פשיטות ומעצרים גדול ברחבי הגדה.

ברמאללה עצרו כוחות הכיבוש את אשתו של העורך דין טארק אלברגותי שנעצר לפני כמה ימים, נעצרה יחד עם אחיו.

ובאיזור בית לחם עצרו הכוחות נער ושני צעירים נוספים בעוד מסרו שתי הודעות כתובות לשני נערים אחרים כדי להתייצב במשרדי השב”כ.

ובשכם נעצר בחור לאחר פשיטת כוחות הכיבוש לביתו והחרמת כספים בסך 3787 ש”ח  ו 335 דינרים ירדנים אחרי חיפוש מדוקוק וחבלה מכוונת ברכוש.

ובאזור סלפית שממוקמת דרום מערב העיר שכם נעצר בחור לאחר שפשטו חיילי הכיבוש אל ביתו וחיבלו ברכוש וגרמו לבהלה בקרב בילדים.

וגם במחנה הפליטים ג‘נין בצפון הגדה פשטו הכוחות על מספר בתים ועצרו מספר אזרחים.

יצויין שכוחות הכיבוש הודיעו היום שעצרו 10 אזרחים מרחבי הגדה המערבית.