bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

בצל אווירה מתוחה: האסירים החולים בכלא קציעות נמנעים מקבלת תרופות

משרד תקשורת האסירים “גוף עצמאי” דיווח היום שהאסירים הפלסטינים החולים שמוחזקים בכלא קציעות שבנגב נמנעו מלקבל את התרופות או לבקר במרפאת הכלא.

“הוחלט על צעד זה כמחאה על התקנת הנהלת הכלא מכשירים לשיבוש הקליטה הסלולרית שכן הם גורמים למספר מחלות ובראשם הסרטן”

והוסיף משרד תקשורת האסירים היום (שבת) בהודעה קצרה ש “קציני הכלא מסתובבים בין האגפים באופן הפגנתי ומאיים ועם נשקים שלופים”.

חשוב לציין שאווירה מתוחה שוררת לאחרונה בתוך כותלי הכלא עקב התקנת הנהלת הכלא מכשירים לשיבוש הקליטה הסלולרית דבר שגרם לשיבוש קליטת הרדיו והטלוויזיה, וגרם גם לכאבי ראש אצל עשרות אסירים.