bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

קמפיין בעזה וקריאות לצאת נגד יו”ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן

פלגים פלסטינים יצאו בקמפיין רחב היקף שקורא לסילוק יו”ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן

הפלגים הפלסטינים כולל חמאס והחזיתות העממית והדמוקרטית תלו שלטים ברחבי הרצועה שקוראים לאבו מאזן לעזוב את השלטון וללכת הביתה

בנוסף לפלגים، לוקחים פעילים מזרמים שונים חלק בקמפיין וקוראים לציבור לצאת לרחובות ולשמיע את קולם נגד אבו מאזן

יצוין כי הציבור העזתי מאס במדיניות שבה נוהג יו”ר הרשות כלפי הרצועה שכללה קיצוץ השירותים המיועדים לרצועה לרבות קיצוץ ואף הפסקת תשלום משכורות פקידי הרשות שברצועה

החלק המכריע בציבור העזתי חושב שמדיניות שבה נוהג יו”ר הרשות כלפי הרצועה נועדה לכופף את חמאס על מנת לאלץ אותו לוותר על השלטון ולמסור את ההגה לידיו