bts light stick ver 4bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtbts

משלחת רפואית מצרית בעזה

משלחת רפואית מצרית הגיעה היום (שבת) לרצועת עזה דרך מעבר ארז כדי לעשות ניתוחים ולעמוד על המצב הרפואי בעזה

“קיבלנו את פני משלחת רפואית מצרית מתמחה במעבר ארז בראשות הד”ר מחמוד פתחי” לשון הודעת משרד הבריאות בעזה והוסיף ” המשלחת תישאר ברצועה שבוע ימים תערוך במהלכם ניתוחים”

וציינה הודעת המשרד ש” ביקור המשלחת המצרית בא במסגרת שיתוף הפעולה עם מצריים והמשך למאמצים שעושים המצרים כדי להקל על תושבי עזה ככל האפשר”

חשוב לציין שרוב תושבי הרצועה נתקלים בקשיים לצאת לחו”ל לקבלת הטיפול הרפואי או לכל מטרה אחרת בגלל המצור שמטילה “ישראל” על רצועת עזה למעלה מעשור